MLADÁ BOLESLAV - V Mladé Boleslavi by mělo vzniknout nové multifunkční dopravní cvičiště. Sloužit má zejména kvalitnímu výcviku žadatelů o řidičský průkaz a také jako moderní dětské dopravní hřiště. 

Cvičiště by mělo vzniknout na pozemcích Středočeského kraje, které jsou součástí areálu krajské SOŠ a SOU Mladá Boleslav. Škola by ho měla také provozovat. Do projektu by se mělo zapojit jak Statutární město Mladá Boleslav, tak i Nadační fond Škoda Auto, Platforma VIZE 0 a Asociace autoškol České republiky.

„Multifunkční dopravní cvičiště je unikátní projekt, který příkladným propojením subjektů soukromé a veřejné sféry má ambici stát se modelem pro obdobné řešení pro jiná města na celorepublikové úrovni. Účelem memoranda je deklarovat vážný zájem všech zúčastněných stran o spolupráci na projektu a stanovit základní obrysy spolupráce,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Projekt byl akcelerován na základě studie proveditelnosti, kterou objednal Nadační fond Škoda Auto s podporou dalších partnerů. Konečná výše finanční spoluúčasti bude upravena v následných dílčích smlouvách mezi jednotlivými smluvními stranami na základě konečných nákladů na realizaci Projektu vzešlých ze zadané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem bude Středočeský kraj. Odhadované náklady na celý projekt jsou zhruba 25 milionů korun.